ראסל

מבנה לוגי ואינטנציונאליות – פרגה וראסל על תיאורים מיידעיםלמאמרים באנגלית